Jornada d’estudi “500 anys del naixement de Sant Salvador”